Etter forespørsler på e-post stiller Fredrikstad representant til prosjektet, hun heter Ann-Janette Hansen og er juridisk spesialrådgiver i Park, vei og VA.  Takk til de andre som også var villig til å bidra her.

Comments are closed.