04.01.2010
Vei, asfalt, rør og kabler …. i veien for hverandre. Arrangeres i Bergen 10. – 11. februar 2010.

Atle Kleppe fra Bergen kommune har vært Vegforum for byer og tettsteder sin representant i programkomiteen.
Arrangør er Tekna og påmeldingsfrist er mandag 25. januar 2010.

Invitasjon til Infrastrukturdagene 2010

Comments are closed.