11.02.2008
Innspill til uttalelsen fra Vegforum for byer og tettsteder

Sarpsborg kommune har allerede sendt over sitt administrative forslag til uttalelse. Det er lagt i mappen til Sarpsborg i arkivet og i prosjektkatalogen under fagutvikling.  Håper flere kan bidra med sine innspill til denne viktige saken. Statens vegvesen ber om uttalelse innen 1. april, og forslag til uttalelse fra VBT skal være ferdig til 1. mars slik at den kan sendes ut til medlemmene.

Comments are closed.