03.03.2008
Forslag til høringsuttalelse på vegne av VBT og NKF Forum for veg og samferdsel bygger på Sarpsborg kommunes mal. Frist for merknader til VBTs uttalelse er 26. mars.

Utkast til høringsuttalelse bygger i stor grad på den uttalelsen som Sarpsborg kommune sendte rett etter årsmøtet. Den er gjort generell til bruk for alle, og det er føyd til noen få punkter. Som vedlegg til uttalelsen foreslås at det legges et praktisk eksempel på graveregler. Reglene til Lillehammer og Gjøvik foreslås brukt til dette formålet, reglene er utvikliet med utgangspunkt i veilederen som ble utarbeidet i regi av VBT.

Utkastet har også blitt gjennomgått av sekretæren i Forum for veg og samferdsel, og meningen er at denne uttalelsen skal kunne brukes av begge. Utkastet blir derfor også lagt ut på NKF-nett.

Utkastet er både ment som en mal som kommunene kan bruke til sin egen uttalelse, og som et utkast til en uttalelse fra VBT.  Frist for å sende uttalelse til Vegdirektoratet er 1 april 2008 og kom gjerne med innspill til VBT sin uttalelse litt tidligere så disse kan bli innarbeidet.

Link til utkastet:
https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocmode=rename&advdocid=67&advdocpreDir=&advdocsubDir=%5C2008%20H%C3%B8ring%20veglovens%20%C2%A7%2032%20Graving&advdocfileName=Utkast%20til%20h%C3%B8ringsuttalelse%2Edoc

Comments are closed.