02.04.2008
VBT sammen med NKF Forum for veg og samferdsel har nå avgitt sin uttalelse til forskriften. Rett før fristen kom det inn kopier av utalelsene fra Fredrikstad og Hamar.

Uttalelsen på vegne av VBT og uttalelsene fra Fredrikstad og Hamar er lagt på intranett.

https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocid=-1

Lillehammer kommenterte følgende som innspill til VBTs uttalelse » Det er et argument som ikke er berørt ang. kommunale VA -ledninger i riks og fylkesveger og det er overvann fra vegen. Vegholderen får nå tilgang til ledningsnettet med «sitt» overvann uten kostnad. Ledningsgrøftene er også med på å drenere ut vegkroppen. Det er ikke bare ulemper med kummer i vegen og dette bør kanskje tas med som et moment når det gjelder vegholders kostnader.»

Takk for nyttige innspill og takk til de som bidratt i denne saken. Eksempler og innspill er forsøkt innarbeidet i den felles uttalelsen som ble gitt fra VBT og FVS.

Comments are closed.