14.03.2008
Drammen sin uttalelse til utkast til forskrift er nå tilgjengelig på intranett.

Drammen kommune har utarbeidet en administrativ uttalelse til utkast til forskrift og administrative og tekniske retningslinjer for legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger.

Tidligere VBT-sekrtær Jørn Gjennestad har hatt i oppdrag å utarbeide uttalelsen, og har oversendt den til VBT på vegne av Drammen kommune.

Comments are closed.