02.02.2009
Per Kjelsaas i Kristiansand har utarbeidet to forslag til brev som en oppfølging av grensesnittprosjektet. Medlemmene inviteres til å komme med kommentarer og innspill innen 16 februar 2009.

Som en oppfølging av vedtakene på årsmøtet har Per Kjelsaas utarbeidet forslag til to brev.  Ett brev til Samferdselsdepartementet med forslag til endringer i Vegloven og Naboloven i forbindelse med private hekker.
Det andre er stilet til Vegdirektoratet og omhandler ansvaret for bruer over riksveg.

Forslagene finnes ved å følge link: https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocid=67&advdocsubDir=%5C2007%2D2008%20Grensesnitt%20i%20vegforvaltningen&advdocpreDir=

Comments are closed.