14.06.2007
Prosjektkomiteen hadde oppstartsmøte i Tromsø 14.juni 2007.

Mål med prosjektet
Målet for prosjektet er å sette lys på et gråsoneproblem i veiforvaltningen.  Problemstillingen skal drøftes med Statens vegvesen og lovgivende myndigheter. Prosjektet skal anbefale en felles holdning fra kommunenes side til dette spørsmålet.

Anbefalingen skal innholde både et konkret forslag til ansvarsfordeling og forslag til videre behandling av saken.

Deltakere
Kristiansand, Lillehammer og sekretæren (15 timer) er oppnevnt av årsmøtet 2007 som prosjektkomité. Programkomiteen leier inn eksterne konsulenttjenester ved behov.

Forslag til framdriftsplan:

Aktivitet Tid
Prosjektoppstart Juni 2007 (i forb. med Sommermøtet)
Engasjere konsulent Juni/Juli 2007
Innhente informasjon fra kommunene Sept./okt 2007
Statusrapport til årsmøtet Jan./Febr. 2008
Møter Dep + vegdirektorat Febr./Mars 2008
Utarbeidelse av rapport Mars – Mai 2008
Prosjektavslutning og presentasjon Juni 2008 (i forb. med Sommermøtet)
Forslag til lovendringer Sept 2008

Comments are closed.