07.08.2009
VBT har fått kopi av brev sendt til rådmenn og ordførere i medlemskommunene.

Brev fra Bredbåndsalliansen AS, BaneTele, EBL og Telenor

VBT har fått kopi av brev sendt til rådmenn og ordførere i medlemskommunene.

Reglene fra Drammen som er brukt som eksempel i henvendelsen.  Kopi er også sendt til Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Med bakgrunn i innspill fra medlemskommunene er det lagt ut et felles notat på intranett.

https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocmode=rename&advdocid=67&advdocpreDir=&advdocsubDir=%5C2008%20Veglovens%20%C2%A7%2032%20Graving&advdocfileName=Graveregler%20konsekvenser%2Edoc

Comments are closed.