24.12.2010
VBT ønsker alle besøkende på nettstedet en god jul og et godt nytt år!

Noen små nyheter ved utgangen av året.

Arkivet er nå oppdatert med hele historikken. Det er gjort ved at nyhetsbrevene som er laget fra foreningen startet er scannet og lagt i arkivet. Fra 1996 er dette sortert som egne filer.

Nøkkeltallsprosjektet hadde møte den 30. november og referat ligger i prosjektmappen.

Erfaringsutvklingstemaene denne høsten har vært følgende:

Sikring av private innganger

Brøyting av private veier

Håntering av luftstrekk ved store gravearbeider

Bruk og leie av offentlig grunn

Erfaringene er nå oppsummert som egne fagtema på intranett.

VBT planlegger å sende et eget skriv til departementene angående bredbåndssaken rett over nyttår. Skrivet er utarbeidet av NKF Veg og trafikk og vi vil sende tilsvarende. KS ville ikke engasjere seg i denne saken.

Comments are closed.