23.06.2010
Forskrift om gjerde ved offentlig veg

Samferdselsetaten i Oslo kommune får hvert år en del henvendelser fra naboer til vei som vil ha erstattet skader på gjerdene sine. Samferdselsetaten benytter seg av en forskrift fra 1969 som kanskje ikke alle kjenner til. De begrunner avslagene der hvor de mener at gjerdet ikke holder standarden som forskriften sier.

Tom Kristoffersen deler denne informasjonen i tilfelle ikke alle kommunene i VBT kjenner til denne forskriften.

Link til forskrift om gjerde ved offentlig veg.

Comments are closed.