07.01.2008
Statens vegvesen Vegdirektoratet har i brev av 17.12.2007 sendt ut utkast til forskrift og administrative og tekniske retningslinjer for legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger.

Høringsfristen er satt til 1. april 2008. Vegforum for byer og tettsteder er en av høringsinstansene, og saken vil bli behandlet på vårt årsmøte den 31. januar 2008.

Høringssaken er lagt i arkivet som egen sak under fagutvikling.

Comments are closed.