18.04.2008
Har dere noe nytt å fortelle på sommermøtet i Stavanger?

Innslagene fra medlemskommunene har vært veldig populær på møtene. Arbeidsutvalget besluttet å sette av hele torsdagen til erfaringsutveksling. Det er tid til å fortelle om hva det jobbes med for tiden, og til å stille spørsmål til de andre kommunene om ulike tema.

Det er opp til hver enkelt å foreslå tema, men eksempel på tema kan være planer og utredninger, registreringer, forvaltningsoppgaver,  støy/støv, metoder, erfaringer med kontrakter osv.

Håper på en rask tilbakemelding fra dere!

Comments are closed.