03.02.2011
Vinterdrift og Bestiller – Utfører

Stavanger kommune stilte for en tid siden spørsmål om vinterdrift og bestiller utfører organisering.
17 (inkl. Stavanger) av 18 mulige svarte på spørsmålene. Dette er ny rekord og tyder veldig bra for interesse for spørsmålene som ble stilt og stor vilje til å dele erfaringer.

Svarene er nå oppsummert i en tabell som er lagt ut på intanett under kategori Erfaringsutveksling (ny overskrift) både under kategori Vinterdrift og Organisering. Bruk gjerne denne linken for å komme til dokumentet.

Comments are closed.