10.09.2008
Rambøll Norge as er valgt som konsulent til prosjektet om drift og vedlikeholdsstandard – prosesskode.

Prosjektet starter umiddelbart og skal være ferdig til sommermøte i Fredrikstad i juni 2009.
For nærmere beskrivelse av prosjektet se under Fagutvikling.

Comments are closed.