Snødeponering Holmennokken rapport 2013 NIVA

Dumping av trafikkforurenset snø fra Drammen sentrum ved Holmennokken. Konsekvenser for vann- og sedimentkvalitet i Drammenselva og Drammensfjorden.Snø - grus - vinter - trafikksikkerhet - snøfjerning - snødeponi - deponi -

Comments are closed.