BROSTEINSSEMINARET 2011

22. og 23. september 2011

PÅ THON HOTELL ÅLESUND

TEMA FOR DET 14. BROSTEINSSEMINARET:

BROSTEIN I PRAKSIS

Erfaringer fra Ålesund,  historisk om brosteinsgater, byfornyelse, muligheter og begrensinger med brostein.

Tema:

Verne- og byfornyingsplan for Ålesund kommune

Utforming av rundkjøringer

Reparasjon av brosteinsbelagte gater: hensikt, effekt, kost-nytte?

Standard for brosteinsgater knyttet opp mot ÅDT – har vi nok kunnskap?

Gjennomgang av konkrete, gjennomførte prosjekt i Ålesund

Byvandringer

Comments are closed.