10.09.2008
Som en oppfølging av diskusjonene på sommermøtet og møtet med departementene er det sendt brev til KS der det tas opp ulike problemstillinger. KS vil sannsynligvis be om et møte for videre oppfølging av sakene.

Brev med vedlegg er lagt på intranett.

Comments are closed.