10.03.2008
Kurt Bøystad har sendt nytt referat fra bransjenettverket.

Følgende er lagt inn i prosjektmappen under fagutvikling på intranett:

Referat nr 6
Evaluering vinterdagene
Funksjonskontrakter Romerike, to presentasjoner
Psykiske belastningar for ansvarlige for drift av veger

Comments are closed.