24.01.2012
Referat fra sist møte 10. januar 2012 er lagt ut på intranett.

 

Kurt Bøystad ber medlemmene spesielt merke seg punkt 3 og 5 i referatet.

Forslag til kandidater til vinterprosen med begrunnelse sendes komiteen innen 1. februar.

Comments are closed.