09.02.2009
Referat fra møte 20.01.2009 med vedlegg.

Kurt Bøystad orienterte på årsmøtet fra første møte i bransjenettverket i 2009. Vedlagt følger referat fra møtet som var 20.01.2009.  Til referatet følger vedlegg som viser mandat 2009, årsplan 2009, planer om EVU-kurs i Vinterdrift og presentasjon av Veidekke. Dokumentene finnes ved å følge lenken;

https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocmode=rename&advdocid=67&advdocpreDir=&advdocsubDir=%5C2006%20%2D%20Bransjenettverk%20vinterdrift&advdocfileName=Referat%20m%C3%B8te9%20%2D%20Sveis%20622009181248%2Edoc

Comments are closed.