06.01.2010
Årsmøte 2010 ble arrangert på Gardermoen (Flyporten) torsdag 28. januar 2010.

Signert referat og vedtatt strategiplan/årsplan er lagt på intranett.

Comments are closed.