10.01.2008
Innkalling til årsmøte på Gardermoen den 31. januar 2008.

Årsmøtet 2008 avvikles på Radisson SAS Hotell Gardermoen, den 31. januar 2008 fra kl 09.00 til kl 16.00.
Innkalling med saksliste og årsberetning og regnskap er lagt i arkivet under samlinger.  Forslag til strategiplan 2008 – 2012 og årsplan for 2008 er nå blitt lagt ut på samme link.

Link til årsmøtedokumentene (intranett):
https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocid=31&advdocsubDir=%5C%C3%85rsm%C3%B8ter%5C%C3%85rsm%C3%B8te%202008&advdocpreDir=%5C%C3%85rsm%C3%B8ter

VEL MØTT!

Husk påmeldingsfrist den 18. januar!

Comments are closed.