06.02.2008
Forslag til referat og oppdaterte styringsdokument er lagt ut på intranett.

Takk til dere som deltok på årsmøtet på Gardermoen. Forslag til referat er lagt ut på intranett og kommentarer/rettelser må meldes til sekretæren så fort som mulig.

Link til referatet:
https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocid=31&advdocsubDir=%5C%C3%85rsm%C3%B8ter%5C%C3%85rsm%C3%B8te%202008&advdocpreDir=%5C%C3%85rsm%C3%B8ter

Oppdatert Stragegiplan 2008 – 2012, Årsplan m/budsjett 2008, Årsberetning og regnskap for 2007 er lagt ut under styringsdokumenter i arkivet.

Arbeidsutvalget i 2008 ble:
Trygve Petter Nilsen fra Stavanger kommune (leder), Anne-Mette Bjertnæs fra Tromsø kommune og Helge Fredriksen fra Fredrikstad kommune.

Comments are closed.