13.10.2009
Arbeidsutvalget møttes den 21 september og hovedsaken på møtet var diskusjon om strategiplanen for VBT. Egen sak med forslag om ny organisering sendes direkte til medlemmene.

Referater lagt ut på intranett.

Comments are closed.