11.03.2011
Nå har vi mottatt svar på vårt brev til Samferdselsdepartementet.

Svarbrev datert 7. mars 2011. Vi kommer nærmere tilbake med kommentarer etter neste styremøte.

Comments are closed.