30.10.2009
Bransjenettverk Vinterdrift Erfaringsutveklsing diverse tema VBT-skole Skilting og oppmerking II

Det har nylig vært møte i bransjenettverket, Kurt Bøystad har sendt referat og presentasjoner som er lagt på vårt intranett.

Det har blitt stilt mange spørsmål fra medlemmer og alle har fått svar fra flere av de andre medlemmene.  Spørsmål og svar er oppsummert og kategorisert på fagtema på våre sider.

VBT-skole Skilting og oppmerking i by II har 37 påmeldte til kurset den 11 – 12 november i Oslo.

Comments are closed.