Årets temamøte for ledningsarbeider i kommunale veger.

Evaluering av microtrenching, lokale gravereglement, komprimerte grøfter ++

Innkalling er sendt ut på e-post når det endelige programmet er klart.