Send gjerne inn saker som er aktuelle for styret i VBT!

Saksliste kommer!

Deler av møtet kan evt. bli felles med styret i NKF veg og park.