VBT – nytt felles gravereglement

slide1VBT jobber med å lage er forslag til felles gravereglement for kommunene – arbeidet skjer i forbindelse med deltakelse i Samordningsrådet for ledninger i grunnen.