Samarbeid

Samarbeidsavtale NKF Veg og trafikk
Vegforum for byer og tettsteder har samarbeidsavtale med Norsk kommunalteknisk forening Veg og trafikk.

VBT samarbeider med NKF veg og trafikk om et kompetansenettverk de som jobber i kommunene kan diskutere veifaglige spørsmål på nettet. Link til kompetansenettverket er http://www.nkfnett.no/