FOKUSOMRÅDER VBT jobber videre med oppfølging av de vedtatte endringene i ledningsforskriften. Bla.a. er det ønskelig å etablere et eget samarbeidsforum for vegmyndigheter for å finne fram til gode løsninger ved gravearbeider. Nettsted for VEGJUS.NO med tilhørende konferanse følges opp i samarbeid med NKF. Grensesnittprosjektet videreføres og vi prøver å...
Read more