STRATEGIPLAN 2022– 2026 – ÅRSPLAN 2022 Strategiplan og årsplan for 2022 er vedtatt på årsmøtet og lagt ut på intranett. Styret i VBT 2022 består av: Joakim Hjertum, Oslo kommune (styreleder) Marte Burøy, Lillehammer kommune (nestleder) Thomas Nøklegård, Porsgrunn kommune kommune Petter Brusevold Fjeld, Lillestrøm kommune Eirunn Haugstad, Tønsberg kommune...
Read more