STRATEGIPLAN 2021– 2025 – ÅRSPLAN 2021 Strategiplan og årsplan for 2021 er vedtatt på årsmøtet og lagt ut på intranett. Styret i VBT 2021 består av: Kurt Bøystad, Bærum kommune (styreleder) Marte Burøy, Lillehammer kommune (nestleder) Thomas Nøklegård, Porsgrunn kommune kommune Oddvar Kongsvik, Ålesund kommune Eirunn Haugstad, Tønsberg kommune  ...
Read more