STRATEGIPLAN 2022– 2026 – ÅRSPLAN 2022

Strategiplan og årsplan for 2022 er vedtatt på årsmøtet og lagt ut på intranett.

Styret i VBT 2022 består av:

Joakim Hjertum, Oslo kommune (styreleder)

Marte Burøy, Lillehammer kommune (nestleder)

Thomas Nøklegård, Porsgrunn kommune kommune

Petter Brusevold Fjeld, Lillestrøm kommune

Eirunn Haugstad, Tønsberg kommune

Magnus Bremdal Ekker, Sandefjord

 

Comments are closed.