VBT ÅRET 2018

VBT satser også i år på et aktivt, utviklende og faglig innholdsrikt år for medlemmene.

Her er foreløpig oversikt over aktivitetene i 2018:

29. januar: Styremøte VBT

14 februar: Temadag ledningsforskriften

15 februar: Årsmøte

april: Styremøte VBT

13. juni: Styremøte VBT

13 – 15  juni: Sommermøte Bergen

September: Nordisk storbykonferanse bydrift Oslo

Prosjekter som pågår:

Prosjektmøter VEGJUS.NO

Endringer i ledningsforskriften – konsekvenser

Grensesnittprosjektet

Oppdatering veglysveileder

Vann fra veg – statusoppdatering

 

 

Comments are closed.