FOKUSOMRÅDER 2018

VBT jobber videre med oppfølging av de vedtatte endringene i ledningsforskriften. Bla.a. er det ønskelig å etablere et eget samarbeidsforum for vegmyndigheter for å finne fram til gode løsninger ved gravearbeider.

Nettsted for VEGJUS.NO med tilhørende konferanse følges opp i samarbeid med NKF.

Grensesnittprosjektet videreføres og vi prøver å påvirke til en enhetlig ansvarsdeling av vegnettet.

Veglysveilederen skal oppdateres og være ferdig til sommermøte 2018, også her er NKF med i prosjektgjennomføringen.

Comments are closed.