Ideen til VBT ble skapt på et veiseminar i Bodø den 10. – 11. september 1987.  Bergen, Bodø, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim var representert.

Initiativet ble fulgt opp og VBT Veiforum for byer og tettsteder hadde sin første samling i Drammen 3. – 4. mars 1988.  Til dette møtet presenterte Drammen kommune en skisse for et formalisert samarbeid.  Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Gjøvik, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger og Trondheim var representert.  Byingeniør Hans Sørum ble valgt til første leder av forumet.

VBT ønsket opprinnelig at NKF skulle ta seg av sekretærfunksjonen, men da de ikke hadde kapasitet, besluttet forumet å engasjere konsulentfirmaet Kjell Bruer v/Jørn Gjennestad som sekretær.  Avtalen ble formelt behandlet på møte i Trondheim  den 14. – 15. juni 1990.

Dagens medlemmer er kommunene Arendal, Asker, Bergen, Bodø, Bærum, Dram­men, Fredrikstad, Gjøvik, Karmøy, Kristian­sand, Lilleham­mer, Lillestrøm, Moss, Oslo, Porsgrunn, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skien, Stavan­ger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Nåværende sekretær ble engasjert i 2006: ByTheVeg as v/Turid Åsen

Comments are closed.