Blog

VBT ønsker Hans Ketil Andersen, ny veisjef i Fredrikstad velkommen til nettverket!...
Read more
Da er årsmøtet ferdig og de nye aktivitetene i 2017 er allerede godt i gang. Veldig bra at medlemsmassen er aktiv og gjerne bidrar både i styret og i prosjektgruppene. Det legges fortløpende ting i arkivet på hjemmesiden, og det begynner å bli en omfattende fagdatabase. I tillegg finner dere styringsdokumentene,...
Read more
Nok et vellykket møte er historie. Presentasjonene er lagt på intranett. Nytter anledningen til å ønske alle en riktig fin sommer!...
Read more