Blog

18.06.2008 17 deltakere var den 24 – 26 september på VBTs første studietur til Malmö. Malmö stad hadde laget et spennende program for turen med inspirasjon fra tidlig morgen til sent på kveld. Deltakerne fikk høre om Malmös stadsmiljöprogram, om lyssetting i sentrum, uttesting av fugemateriale, byfornyelsesprosjekter og samarbeid om sentrumsdrift...
Read more
17.06.2008 Endelige rapport fra Grensesnittprosjektet og Veilysveilederen er lagt ut på intranett. Grensesnitt i vegforvaltningen Målet for prosjektet har vært å sette lys på et gråsoneproblem i vegforvaltningen. Problemstillingene skal deretter drøftes med Statens vegvesen og lovgivende myndigheter. Prosjektet har hatt som mål å anbefale en felles holdning fra kommunenes side til...
Read more
11.06.2008 Svein Bollingberg fra Bergen har fått kongens fortjenestemedalje i sølv. Les artikkel som er sakset fra Bergens tidene: https://www.vegforum.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocid=64&advdocsubDir=%5CBergen%20kommune&advdocpreDir...
Read more