HISTORIKK Vegforum for byer og tettsteder

Ideen til VBT ble skapt på et veiseminar i Bodø den 10. – 11. september 1987.  Bergen, Bodø, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim var representert.

Initiativet ble fulgt opp og VBT Veiforum for byer og tettsteder hadde sin første samling i Drammen 3. – 4. mars 1988.  Til dette møtet presenterte Drammen kommune en skisse for et formalisert samarbeid.  Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Gjøvik, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger og Trondheim var representert.  Byingeniør Hans Sørum ble valgt til første leder av forumet.

VBT ønsket opprinnelig at NKF skulle ta seg av sekretærfunksjonen, men da de ikke hadde kapasitet, besluttet forumet å engasjere konsulentfirmaet Kjell Bruer v/Jørn Gjennestad som sekretær.  Avtalen ble formelt behandlet på møte i Trondheim  den 14. – 15. juni 1990.

Dagens medlemmer er kommunene Arendal, Asker, Bergen, Bodø, Bærum, Dram­men, Fredrikstad, Gjøvik, Karmøy, Kristian­sand, Lilleham­mer, Oslo, Sandnes, Sarpsborg, Skedsmo, Skien, Stavan­ger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Nåværende sekretær ble engasjert i 2006: TURAO as v/Turid Åsen

Milepeler:

1987 Ide, Bodø
1988 Stiftet, 1988
1989 Tromsø ny medlem
1990 Sekretær engasjert Trondheim
1991 Vintermøte og sommermøte
1990 – 2005 VBT-info nyhetsbrev
1992 Arendal ny medlem
1999 Ålesund og Sarpsborg nye medlemmer
1999 Første VBT-skole
2003 Hjemmeside
2006 Ny sekretær
2007 Fredrikstad og Sandnes nye medlemmer
2007 Ny hjemmeside

2010 Tønsberg medlem

2011 Karmøy medlem
2013 Skien og Asker medlem