Kompetanse

Storbyseminar bydrift sammen med Svenske og Danske byer (planlegges gjennomført i september)