Kompetanse

VISSK: Storbyseminar bydrift sammen med Svenske og Danske byer (utsatt på grunn av Covid19 smittefare)

  

Temakonferanser gjennomføres jevning for dagsaktuelle  fagtema.