Nøkkeltall – Benchmarking

Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med SSB og KOSTRA Samferdsel og rapporten ble ferdig i juni 2011.

Prosjektkomité:
Fredrikstad Kommune v/Helge Fredriksen
Tromsø kommune v/Leif Harald Pedersen
Sandnes kommune v/Jan Egil Abrahamsen
SSB v/Jan Monsrud og Torild Fløysvik
Turid Åsen Olsgård (sekretær VBT)