Fagutvikling

VBT gjennomfører årlig fagutviklingsprosjekter.

Prosjektdokumentasjon er presentert i sin helhet på intranett der medlemskommunene har tilgang. Flere av prosjektene går over flere år. Flere av prosjektene gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen, KS og NKF Veg og trafikk.

Prosjektrapportene er arkivert og medlemmene har tilgang til å logge seg inn i arkivet. Dersom andre ønsker tilgang til rapportene kan dere ta kontakt med oss.

2006 – 20xx Bransjenettverk vinterdrift

2006 Kontraktsstyring

2007 – 20xx Grensesnitt i vegforvaltningen

2007 – 20xx KOSTRA

2007 – Komp.utv.drift og vedlikehold

2008 – 20xx Graving i kommunale veger

2008 Høringsuttalelse klassifisering øvrige riksveger

2008 KS – samarbeidsprosjekt

2008 Veileder for veibelysning

2010 – 2013 Strategisk drift og vedlikeholdsplanlegging

2010 Bredbånd

2010 Høringsuttalelse håndbok 111

2010 Nøkkeltall Benchmarking

2012 Drift og vedlikeholdsstandard

2013 Forvaltning trafikkareal private veier

2013 Omklassifisering

2016 VEGJUS.NO

2018 Lys på vei og i uterom

2020 Vann fra veg