Møter

Oversikt over aktiviteter i regi av vegforum for byer og tettsteder:

20. – 21. januar 2020: VEGJUS.NO konferansen

09. – 10 mars 2020: Årsmøte i Tromsø

17. – 19. juni 2020: Sommermøte i Gjøvik

26. – 27. august 2020: VISSK Vegnettverk i Skandinavias største kommune, København LINK