Møter

Oversikt over aktiviteter i regi av vegforum for byer og tettsteder:

22. – 23. januar 2018: VEGJUS.NO konferansen

14. februar 2018: Temadag ny graveforskrift Gardermoen

15. februar 2018: Årsmøte VBT på Gardermoen

13. – 15. juni 2018: Sommermøte i Bergen

17. – 19. juni 2019: Sommermøte Asker