Møter

Oversikt over aktiviteter i regi av vegforum for byer og tettsteder:

11. januar 2021: Temamøte El-sparkesykkel

10 mars 2021: Årsmøte

11. mars 2021: VEGJUS vinterdrift

6. mars 2021: VEGJUS sikt

15 – 17 september 2021: Sommermøte i Gjøvik

27. – 28. september 2021: VEGJUS.NO konferansen