Møter

Oversikt over aktiviteter i regi av vegforum for byer og tettsteder:

8 – 9 mars 2022: Årsmøte Drammen

4 – 5 april 2022: VEGJUS.NO konferansen

15 – 17 juni 2022: Sommermøte i Ålesund