Møter

Oversikt over aktiviteter i regi av vegforum for byer og tettsteder:

21. – 22. januar 2019: VEGJUS.NO konferansen

13. – 15 mars 2019: Årsmøte på Svalbard

17. – 19. juni 2019: Sommermøte i Asker

25. – 26. september 2019: VISSK Vegnettverk i Skandinavias største kommune, Oslo LINK