Aktivitet på hjemmesiden

Det skal settes mer fokus på å få aktivitet på hjemmesiden i 2015. Veldig fint hvis medlemmene sender små og store nyhet som sekretæren kan legge ut fortløpende.

Fredrikstad har fått ny kontaktperson som heter Lasse Henriksen, de som var på årsmøtet fikk gleden av å hilse på Lasse.