VBT ÅRET 2017

VBT satser også i år på et aktivt, utviklende og faglig innholdsrikt år for medlemmene.

Her er foreløpig oversikt over aktivitetene i 2017:

24. januar: Styremøte VBT

16 februar: Årsmøte

14. juni: Styremøte VBT

14 – 16  juni: Sommermøte Skien

21. – 22. September: Kommunebesøk Gøteborg

Prosjekter som pågår:

Prosjektmøter VEGJUS.NO

Arbeidsgruppemøter interdepartemental arbeidsgruppe graving

Grensesnittprosjektet

Oppdatering veglysveileder

 

 

Comments are closed.