FOKUSOMRÅDER 2017

VBT jobber videre med implementering av felles veileder for graving med utgangspunkt i Vegloven og forskriften. Arbeidet skjer gjennom deltakelse i den interdepartementale arbeidsgruppen

Nettsted for VEGJUS.NO er etablert i samarbeid med NKF. Den første konferansen er gjennomført med 114 deltakere.

I tillegg starter grensesnittprosjektet opp igjen og vi prøver å påvirke til en enhetlig ansvarsdeling av vegnettet.

Veglysveilederen skal oppdateres i 2017 også her er NKF med i prosjektgjennomføringen.

Comments are closed.